Tilintarkastus

Varmista tietojen oikeellisuus

Vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus on tilinpäätöksen laatijoille ja käyttäjille merkkinä siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tämä on tärkeää, koska sidosryhmien ja yhteiskunnallisten toimijoiden (kuten omistajat, tavarantoimittajat, ulkopuoliset rahoittajat ja sijoittajat, työntekijät, verottaja ja virkamiehet) on voitava luottaa päätöksenteossa käyttämänsä tilinpäätösinformaation oikeellisuuteen.

  • Lakisääteinen tilintarkastus
  • Tilintarkastajan lakisääteiset lausunnot, kuten todistukset taloudellisista voimavaroista, osakepääoman maksu ja korotus
  • Yritysten perustamiset ja yritysmuodon muutokset

Tilintarkastusvelvollisuuden yleiset rajat

Tilintarkastuslaissa pienimmät yhteisöt on vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta. Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jos sekä päättyneellä :
että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Kuinka voimme auttaa?

Soita neuvontapalveluumme tai ota yhteyttä viereisellä lomakkeella

040 192 3032

Ma–to 09–15, pe 09–13